• جمع: 0 ریال
    • جمع: 0 ریال

سفره قلمکار

قلم کاریبیشتر بخوانید

قلم کاری

3751

قلمکارسازی يکی از صنايع دستی پر سابقه ای است که قرنها در اوج شهرت بود و از دوره مغولها در ايران مرسوم شده است. در دوره مذکور به منظور جلب نظر خوانين مغول ايرانيان نيز دست به ابتکاراتی زدند که از جمله ابداع نقاشی روی پارچه يا پارچه های قلمکار بود.

قلمکار از گذشته تا کنونبیشتر بخوانید

قلمکار از گذشته تا کنون

2468

هنرهای صناعی ایران برخاسته از بطن فرهنگ اصیل، غنی و بارور این مرز و بوم است که وسعت آن پهنای سرزمین، پیشینه آن بلندای تاریخ و جایگاه آن در قلب، روح و روان استادان و هنرمندان پرمایه ولی بی‌ادعا و هنردوستان باذوق و اهل کمال و صاحب معرفت کشورمان است.

قلمکاری هنر زیبای اصفهانبیشتر بخوانید

قلمکاری هنر زیبای اصفهان

2085

قلمکارسازی
قلمکارسازی یکی از صنایع دستی پر سابقه ای است که قرنها در اوج شهرت بود و از دوره مغولها در ایران مرسوم شده است. در دوره مذکور به منظور جلب نظر خوانین مغول ایرانیان نیز دست به ابتکاراتی زدند که از جمله ابداع نقاشی روی پارچه یا پارچه های قلمکار بود، سپس این صنعت در زمان صفویه گسترش بیشتری پیدا کرد.
 

صفحه 1 از 1
طراحی و توسعه توسط فناوری اطلاعات رایساز